FISO

Fiso Technologies jest światowym liderem w produkcji światłowodowych czujników i mierników sygnału, które służą do pomiarów różnych parametrów fizycznych i chemicznych. Firma została założona w Kanadzie w 1994 roku i stanowi część Roctest Group (RTT), spółki notowanej na giełdzie kanadyjskiej. 

Fiso Technologies sprzedaje swoje wyroby poprzez dobrze zorganizowaną sieć przedstawicieli i dystrybutorów w 75 krajach na całym świecie. 

FISO produkuje i oferuje czujniki do pomiaru temperatury, ciśnienia, współczynnika załamania, naprężeń, przemieszczenia, siły i obciążenia. 

Zaletami czujników światłowodowych FISO są:

  • bardzo wysoka dokładność,
  • odporność na promieniowanie elektromagnetyczne i mikrofalowe, 
  • bezpieczeństwo,
  • minimalna inwazyjność (miniaturyzacja), 
  • duża szybkość działania, 
  • możliwość dokonywania pomiarów z dużych odległości.

Oferta firmy FISO jest skierowana do nauki, przemysłu i medycyny.